Felhasználási feltételek

 

Jogi nyilatkozat és Felhasználási feltételek

 A jelen, alábbi domain név alatt jegyzett honlapot: www.szovegmaffia.hu (továbbiakban “honlap”) a látogató felhasználók saját felelősségükre használják. A honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a honlap üzemeltetője bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Információk:

Az oldalon közzétett információk kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják. Az üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Annak ellenére, hogy a honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára, a közölt információk kizárólag Magyarország területén érvényesek.

Védjegyek, domain nevek

A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. A honlapon közzétett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket senki sem jogosult üzleti céllal használni, illetve mindenki köteles tartózkodni az üzemeltető jó hírnevének megsértésétől.

Üzleti tevékenység

Jelen honlapon nincsen közvetlen lehetőség termék vagy szolgáltatás vásárlására, megrendelésére. Jelen honlap kizárólag az üzemeltető szolgáltatási tevékenységének bemutatására, népszerűsítésére szolgál.

Üzleti kapcsolat, megbízás az üzemeltetővel kizárólag külön megbízási szerződés megkötésével történhet, amely folyamatban jelen honlap nem érintett.

Szerzői jog és az információk tulajdonjoga

A honlappal kapcsolatos minden szerzői jog a honlap üzemeltetőjét illeti. Az üzemeltető a honlapon megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.

Hivatkozások, linkek

Ha Ön a honlap elhagyásával más internetes honlapra lép át, ezen oldalon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért az Üzemeltető abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a honlapon található hivatkozással jutott oda.

Az adatok biztonsága

Kérem, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot.

A látogatóktól származó visszajelzések

Az honlapon, továbbá az honlaphoz kapcsolódó bármely webhelyen („hotlink”) található információkat partnereink, illetve felhasználóink bocsátották rendelkezésünkre, így azokért, illetve azok helytálló, pontos tartalmáért  felelősséget nem vállalunk.  Javasoljuk, hogy az azokon  található információk pontosságát más forrásból is ellenőrizze. 

Az honlap üzemeltetője kizárja polgári jogi felelősségét mindazon közvetlen vagy közvetetett  kárért, amely a honlapon közölt tartalom következtében keletkezett. 

A honlapon lehetőség van arra is, hogy a felhasználók saját tartalmat tegyenek ott közzé. (Blog hozzászólás).

Az honlap üzemeltetője részére a jelen honlapon keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat, illetve a jelen honlapon publikált anyagokat megillető teljes és korlátlan felhasználási jog az üzemeltetőt illeti meg, amelyet a felhasználó kifejezetten tudomásul vesz és lemond a www.szovegmaffia.hu honlapra általa felvitt bármilyen tartalom szerzői és egyéb jogairól, átruházva ezt az üzemeltetőre. Az üzemeltető  az anyagot bármilyen célra és bármilyen módon felhasználhatja, ideértve a reprodukálást, továbbítást, publikálást, nyilvánossághoz közvetítést és sugárzást is. 

A felhasználó nem tehet közzé olyan információt, amely más személyiségi vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát (szerzői jog, iparjogvédelmi, különösen védjegyhez fűződő jog) sérti, illetve bármely más módon jogsértő lehet.Amennyiben ilyet tesz, ennek felelőssége a közzétévőt érinti!

A felhasználó által  közzétett tartalmat az üzemeltető nem köteles előzetesen ellenőrizni, sem azt rendszeresen vizsgálni, abból a szempontból, hogy az nem sérti-e más jogát. Amennyiben az üzemeltető azonban észleli, illetve harmadik személytől érkező jelzés során tudomására jut, hogy a felhasználó által közzétett tartalom jogellenes, úgy azt haladéktalanul eltávolítja, vagy az ahhoz való hozzáférést nem biztosítja. Az információ eltávolításából, vagy a hozzáférés megakadályozásából származó kárért az üzemeltető nem felel. Az üzemeltető ezen cselekedetéről a felhasználót külön nem értesíti. 

A felhasználó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa közzétett információ miatt harmadik személy az üzemeltető felé igényt jelent be, úgy tartozik az üzemeltetővel szemben helyt állni az emiatt őt ért kár miatt, illetve tartozik az üzemeltető helyébe lépni, ha a közzétett információval kapcsolatban más személy az üzemeltetővel szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni az üzemeltető részére a követeléssel szembeni védekezéséhez, továbbá az információval kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni az üzemeltetőt és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy az üzemeltetőt érdeksérelem ne érje.

A kommentek a felhasználók által szabadon szerkeszthető tartalmak, amelyet azonban az üzemeltető folyamatosan ellenőriz és felülvizsgál. Amennyiben a hozzászólások és bejegyzések sértik az üzemeltetőt vagy partnereinek érdekeit, a hozzászólást az üzemeltető módosíthatja, moderálhatja (pl. nagy X betűkkel a nem kívánt tartalmat felülírja) vagy törölheti a felhasználó értesítése nélkül. Az oldalon azonnal törlésre kerül  minden, reklámnak minősülő és más személyi jogait sértő, illetve trágár kifejezéseket tartalmazó bejegyzést.

A honlap látogatásával, használatával Ön a fenti feltételeket elfogadottnak tekinti.

Utolsó módosítás: 2018.május 30.